Męczarnia uczestnika ruchu drogowego podczas transportu

Nadmierna senność oraz odrętwienie kierowcy rzeczywiście mogą być racją incydentów podczas podróży. Aczkolwiek pacjenci mocujący się z bezsennością ciągłą nie tworzą mocnego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Ich zasadniczym problemem nie jest ospałość w trakcie dnia, aczkolwiek spotęgowane pobudzenie. Możność snu zostaje pomniejszona oraz tak naprawdę nie umieją odpoczywać ani nawet w ciągu nocy, aniżeli w ciągu dnia.

Pozostawianie owego poziomu bywa ryzykowne dla zdrowia. Może ukazywać się w kształcie dolegliwości fizycznych, wzmożonego ciśnienia, depresji albo obaw. Jedynie część chorych z ospałością, jaka doświadcza ospałość podczas dnia, może bywać ryzykiem dla towarzyszy ruchu na autostradach. Ospałość w drodze to największe zagrożenie, jakie tyczy się uczestników ruchu, którzy chorują na nadmierną senność czyli hipertonię, a zwłaszcza na narkolepsję. Niedyspozycja cechuje się nieprzewidywalnym, mimowolnym uśnięciem, jakiemu prawdopodobnie może sekundować również odrętwienie mięśni. Narkolepsja jest traktowana jak sytuacja hamująca w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę, jaki na nią boleje.